Skip to main content

Kaip atskirti stresą nuo nerimo?

Kaip atskirti stresą nuo nerimo?

Gyvenimas mums mėto iššūkius, kurie gali sukelti tiek stresą, tiek nerimą. Nors šios būsenos dažnai laikomos sinonimais, jų priežastys, poveikis mūsų gyvenimui ir valdymo strategijos skiriasi. Egzistencinė psichoterapija, su savo unikaliu žvilgsniu į žmogaus būtį, gali padėti ne tik atskirti šias dvi būsenas, bet ir mokytis jas valdyti, remiantis mūsų gyvenimo prasme ir vertybėmis.

Stresas ir nerimas: kuo skiriasi?

Stresas paprastai yra reakcija į išorinį spaudimą, pavyzdžiui, terminus darbe ar asmeniniuose santykiuose. Tai yra mūsų kūno reakcija į iššūkį ar grėsmę, suaktyvinant „kautis ar bėgti” reakciją. Stresas gali būti laikinas, praeinantis su iššūkio pabaiga.

Nerimas dažnai kyla iš vidaus ir gali būti apibrėžiamas kaip nepagrįstas ar pernelyg stiprus nerimas ir rūpestis dėl būsimų įvykių. Nerimas gali išlikti net ir nesant akivaizdžios išorinės priežasties ir dažnai veikia kaip nuolatinė būsena, turinti poveikį asmens kasdienybei.

Egzistencinė psichoterapijos požiūris

Egzistencinės psichoterapijos šaknys gilinasi į asmeninę prasmę, laisvę ir pasirinkimą, pabrėžiant, kaip šie elementai veikia mūsų emocinę gerovę. Šis požiūris siūlo keletą būdų, kaip galime atskirti ir tvarkyti stresą bei nerimą:

Asmeninės prasmės paieška: Svarbu skatinti individual sąmoningumą apie tai, kas mūsų gyvenime suteikia prasmę ir vertę. Tai gali padėti mažinti nerimo jausmą, nes asmuo tampa labiau susitelkęs į tai, kas jam svarbu, o ne į baimę dėl nežinomos ateities.

Laisvės ir atsakomybės pripažinimas: Supratimas, kad turime laisvę pasirinkti, kaip reaguojame į gyvenimo iššūkius, suteikia galimybę valdyti stresą, o ne leisti, kad stresas valdytų mus. Tai reiškia atsakomybės prisiėmimą už mūsų pačių reakcijas ir elgesį.

Tiesioginio patyrimo svarba: Egzistencinė psichoterapija pabrėžia dabarties akimirkos patyrimo svarbą. Mokymasis būti „čia ir dabar” gali padėti sumažinti nerimo, kuris dažnai susijęs su baimėmis dėl ateities, lygį.

Autentiškų santykių kūrimas: Dalijimasis savo jausmais ir patirtimis su kitais gali suteikti paramą ir supratimą. Tai padeda suvokti, kad nesame vieni savo iššūkiuose, o tai gali sumažinti tiek streso, tiek nerimo jausmą.

Taigi, atskirti stresą nuo nerimo ir mokytis juos valdyti yra svarbu mūsų emocinei ir psichologinei sveikatai. Egzistencinės psichoterapijos principai siūlo unikalų požiūrį į šių būsenų supratimą ir valdymą, pabrėždami asmeninės prasmės paiešką, laisvės ir atsakomybės pripažinimą, dabarties patyrimo svarbą ir autentiškų santykių kūrimą. Praktikuodami šiuos principus, galime rasti tvirtesnį pagrindą, kuris padės mums naviguoti per gyvenimo iššūkius su didesniu pasitikėjimu ir mažesniu stresu bei nerimu.

Psichologas-psichoterapeutas Erikas Siudikas