Skip to main content

Kodėl dažnai keičiame darbą, pomėgius, gyvenamąją vietą?

Kodėl dažnai keičiame darbą, pomėgius, gyvenamąją vietą?

Šiuolaikinėje visuomenėje vis dažniau pasitaiko situacijų, kuomet žmonės ryžtasi esminiams gyvenimo pokyčiams: keičia darbus, gyvenamąsias vietas ar netgi visiškai atsisako senų pomėgių vardan naujų. Nors priežasčių spektras gali būti platus, viena iš svarbiausių ir dažnai nepakankamai akcentuojamų – tarpasmeninių santykių problematika. Trūkumas prasmingų ryšių su aplinkiniais, nepasitenkinimas bendravimo kokybe bei vertinimas „iš aukšto” dažnai tampa lemiamais veiksniais, skatinančiais žmones imtis radikalių gyvenimo permainų.

Gyvenimo permainos – tai bandymas atrasti naują pradžią ar ištrūkti iš situacijos, kurioje žmogus nejaučia emocinio saugumo ar priklausymo jausmo. Tarpasmeniniai santykiai darbo vietoje, gyvenamosiose bendruomenėse ar net pomėgių žmonių grupėse yra svarbūs kiekvieno žmogaus emocinei gerovei. Kai šie santykiai tampa paviršutiniški, konfliktiški ar netgi toksiški, individas gali jausti didelį nepasitenkinimą ir vienatvę.

Darbo vietoje tarpasmeninių santykių problematika gali pasireikšti kaip nuolatinė konkurencija, nepakankamas pripažinimas ar neprofesionalus vadovų elgesys. Šios aplinkybės skatina žmones ieškoti naujų karjeros galimybių, kuriose būtų vertinami už jų tikruosius pasiekimus ir turėtų galimybę kurti sveikus kolegiškus santykius.

Gyvenamosios vietos keitimas dažnai siejamas su noru pabėgti nuo nepalankių socialinių sąlygų – tai gali būti noras išvengti socialinės izoliacijos, siekis atrasti bendraminčių ar netgi viltis sudaryti naujas, prasmingesnes draugystes. Persikėlimas į naują vietą suteikia galimybę gyvenimą „pradėti iš naujo”, tikintis geresnio tarpasmeninių santykių kokybės.

Veiklų ir pomėgių kaita taip pat gali būti stipriai susijusi su tarpasmeniniais santykiais. Asmenys, kurie jaučia nepriklausymą savo dabartinėse socialinėse grupėse, gali ieškoti naujų užsiėmimų, kur galėtų sutikti žmonių, turinčių panašias vertybes ir interesus. Šis pokytis leidžia atverti naujas galimybes bendrauti ir kurti prasmingus ryšius.

Nors gyvenimo keitimas dėl nepatenkintų tarpasmeninių santykių gali atrodyti kaip radikalus žingsnis, jis taip pat suteikia galimybę asmeniniam augimui ir laimingesniam gyvenimui. Svarbu yra ne tik keisti aplinką, bet ir reflektuoti bei dirbti su savo tarpasmeniniais įgūdžiais, kad naujoje aplinkoje pavyktų išvengti ankstesnių klaidų.

Taigi, gyvenimo keitimas, skatinamas tarpasmeninių santykių problematikos, yra sudėtingas procesas, atspindintis žmogaus siekį rasti laimę, priklausymą ir emocinį saugumą. Todėl svarbu ne tik keisti aplinkas, kuriose būnam, bet ir asmenybiškai tobulėti, atsiverti naujoms patirtims bei mokytis kurti sveikus, abipusiai praturtinančius santykius.

Psichologas – psichoterapeutas Erikas Siudikas